TATRASPA-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným